کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مدرک تحصیلی: عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی ایران  شماره نظام: 51368 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران گذراندن کارگاه ها و دوره های: – روان درمانی CBT – روان درمانی طرحواره درمانی – اضطراب از آسیب شناسی...

پریسا بابالو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران حیطه ی کاری: درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانی حیطه ی روان درمانی و مشاوره فردی درمان انواع اختلالات افسردگی درمان انواع اختلالات اضطرابی شامل: اختلال اضطراب فراگیر،اختلال اضطراب اجتماعی،اختلال وحشت زدگی،اختلال...

روانشناس دکتر مریم میرزایی حیطه فعالیت: خانواده و زوج درمانی فرزند پروری مشاوره پیش از ازدواج طلاق خیانت اعتیاد دوره ها و فعالیت ها: مترجم و مدرس و برگزار کننده سمینارهای تخصصی روانشناسی و زیست شاد طرحواره درمانی ؛ مرکز خدمان روان شناسی روان نما certificate of training schema therapy oxfordCert universal academy روان درمانی...

روانشناس دکتر فاطمه کربلایی محمد طاهر حیطه فعالیت: مشاوره فردی زوج درمانی سکس تراپی دوره ها و گواهینامه ها: دوره طرحواره درمانی با دکتر حسن حمید پور موسسه: مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره روان نما دوره PTC (اختلالات اضطرابی ، انواع فوبی ، وسواس ، افسردگی ، پانیک) با دکتر محمد علي بشارت موسسه:...