کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مدرک تحصیلی: عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی ایران  شماره نظام: 51368 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران گذراندن کارگاه ها و دوره های: – روان درمانی CBT – روان درمانی طرحواره درمانی – اضطراب از آسیب شناسی…

روانشناس پریسا بابالو

  • 21 فروردین 1400
  • admin

پریسا بابالو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران حیطه ی کاری: درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانی حیطه ی روان درمانی و مشاوره فردی درمان انواع اختلالات افسردگی درمان انواع اختلالات اضطرابی شامل: اختلال اضطراب فراگیر،اختلال اضطراب اجتماعی،اختلال وحشت زدگی،اختلال…

روانشناس دکتر مریم میرزایی حیطه فعالیت: خانواده و زوج درمانی فرزند پروری مشاوره پیش از ازدواج طلاق خیانت اعتیاد دوره ها و فعالیت ها: مترجم و مدرس و برگزار کننده سمینارهای تخصصی روانشناسی و زیست شاد طرحواره درمانی ؛ مرکز خدمان روان شناسی روان نما certificate of training schema therapy oxfordCert universal academy روان درمانی…

روانشناس دکتر فاطمه کربلایی محمد طاهر حیطه فعالیت: مشاوره فردی زوج درمانی سکس تراپی دوره ها و گواهینامه ها: دوره طرحواره درمانی با دکتر حسن حمید پور موسسه: مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره روان نما دوره PTC (اختلالات اضطرابی ، انواع فوبی ، وسواس ، افسردگی ، پانیک) با دکتر محمد علي بشارت موسسه:…

روانشناس دکتر سمیرا صالح اردستانی شماره پروانه نظام روانشناسی: 6190 دارای مدرک تحصیلی دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی مدرک کارشناسی روانشناسی استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی عضو سازمان نظام روانشناسی، مشاور رسمی آموزش و پرورش، مدرس آموزش خانواده، دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و بهزیستی حیطه فعالیت…

روانشناس دکتر آرمان علیپور دکتری روانشناسی بالینی سوابق تحصیلی: شماره پروانه نظام روانشناسی : 4365 کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد سراب کارشناس ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت دکترا روانشناسی بالینی وزارت بهداشت حیطه فعالیت: ازدواج و خانواده زوج درمانگر روان‌سازی اعتیاد طلاق   دوره ها و فعالیت ها: رئیس بخش دوم روانشناسی بیمارستان فوق…

روانشناس زینب شادمانی

  • 21 فروردین 1400
  • admin

  روانشناس زینب شادمانی کارشناسی ارشد روانشناسی عضو سازمان نظام روانشناسی مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی از دانشگاها آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد تهران جنوب حیطه فعالیت: اختلالات یادگیری  نقص توجه و تمرکز بیش فعالی اضطراب  دوره های آموزشی: دوره گذرانده اختلالات یادگیری و دقت و تمرکز دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری…

روانشناس دکتر مجید کوثری دکتری روانسنجی شماره عضویت نظام روانشناسی : 20518 کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی مدرک دکتری روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طبابایی     حیطه فعالیت: روانسنجی و ارزیابی های شناختی (تست هوش و استعداد) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری…

روانشناس طاهره خورسندی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانم طاهره خورسندی شماره پروانه نظام روانشناسی : 5668 روانشناس بالینی و درمانگر کودک و نوجوان کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی دارای مدرک معتبر درمانگری کودک و نوجوان از دانشگاه تهران و درمانگر کلینیک بهداشت روان دانشگاه تهران متخصص در…

روانشناس دکتر فهیمه احمدی دکتری روانشناسی تربیتی مدرک تحصیلی: شماره عضویت نظام روانشناسی: 39439 کارشناسی روانشناسی گرایش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دکتری تخصصی روانشناسی گرایش تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   حیطه فعالیت: کودک و نوجوان دانش…