درباره پزشک

روانشناس دکتر فهیمه احمدی

دکتری روانشناسی تربیتی

مدرک تحصیلی:

شماره عضویت نظام روانشناسی: 39439

 • کارشناسی روانشناسی گرایش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • دکتری تخصصی روانشناسی گرایش تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

حیطه فعالیت:

 • کودک و نوجوان

دانش تخصصی:

حضور در اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان، دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
دوره جامع تربیت رواندرمانگر کودک یا رویکرد شناختی رفتاری 100 ساعت، توسط انجمن روانشناسی ایران شامل موارد زیر:

o آسیب شناسی روانی کودک
o فنون ارزیابی و مصاحبه بالینی با کودک
o آموزش مدیریت خشم و جرات ورزی
o شناخت درمانی
o بازی درمانی و قصه درمانی
o آموزش مدیریت والدین
o آموزش مهارتهای زندگی
o رفتار درمانی
o شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
o کاربرد تکنیکهای شناختی رفتاری در مشکلات رفتاری خاص

کارگاه تربیت جنسی و پیشگیری از آزار جنسی کودکان 16 ساعت

دوره پیشرفته تربیت رواندرمانگرکودک با رویکرد شناختی رفتاری / 60 ساعت/ توسط انجمن روانشناسی ایران شامل موارد زیر:

o مداخلات بالینی در رویدادهای بحرانی: طلاق والدین، سوگ، تروما
o مداخلات بالینی در انواع اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی و عزت نفس

کارگاه تفسیر نقاشی کودک و نوجوان/ 12 ساعت/ توسط انجمن روانشناسی تربیتی
دوره جامع تربیت درمانگر اختلالات یادگیری/ 50 ساعت/ توسط انجمن روانشناسی تربیتی

 

پیشینه شغلی:

 • مرکز توانبخشی ملکان دوره کارورزی-کارشناسی
 • مرکز مشاوره پویا نوروفیدبک و مشاوره
 • عضو انجمن روانشناسی ایران/ از سال 1396 تاکنون
 • مدارس سرای دانش عنوان شغلی: روانشناس
 • مشاوره آنلاین نگاه نو مشاور کودک و نوجوان

 

روانشناس دکتر فهیمه احمدی

 • مشاوره کودک
 • 021-76713644