به این جمله های دقت کنید: فقط دو هفته از آشناییمان می گذرد اما از همین الان خیلی نگرانم که براش جذاب نباشم و همه فکر و ذکرم این است که آیا با من تماس می گیرد یا نه؟ نمی دانم کی دوباره ترس از خوب نبودن به پیش بینی خود مخربی تبدیل می شود…