روانشناس دکتر مجید کوثری دکتری روانسنجی شماره عضویت نظام روانشناسی : 20518 کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی مدرک دکتری روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طبابایی     حیطه فعالیت: روانسنجی و ارزیابی های شناختی (تست هوش و استعداد) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری…