درباره پزشک

روانشناس دکتر مجید کوثری

دکتری روانسنجی

شماره عضویت نظام روانشناسی : 20518

 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرک دکتری روانشناسی روانسنجی از دانشگاه علامه طبابایی

 

 

حیطه فعالیت:

روانسنجی و ارزیابی های شناختی (تست هوش و استعداد)

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • دارای مجوز فعالیت و دارای مجوز مسئول فنّی از سازمان بهزیستی
 • نویسنده و مؤلف کتاب های روانشناسی کودک و نوجوان
 • عضو اهل قلم خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو (نویسندگان) هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • برگزیده اولين دوره کتاب خانواده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 1. اجرای پروژه روانشناختی شغلی در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان .
 2. اجرای پروژه روانشناختی کودک – تحصیلی – خانواده در منطقه 12 آموزش و پرورش تهران (230 مدرسه) .
 3. اجرای پروژه روانشناختی کودک – تحصیلی – خانواده در شهرهای، تهران . اصفهان . بابلسر . فریدون کنار . دماوند . فیروزکوه . کرج .
 4. اجرای پروژه روانشناختی کودک – تحصیلی – خانواده –  شغلی –  پیش از ازدواج در خانواده بزرگ ارتش (صنایع دفاع . مرکز طاها).

 

 • دارای بورد تخصصی پرورش هوش معنوی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • دارای بورد تخصصی: مدیریتMBA تأسیس مرکز مشاوره و روانشناسی از: TNRS American Cerification آمریکا
 • دارای بورد تخصصی اصول مشاوره ازTNRS American Cerification  آمریکا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی مدیریت ازQMS  استرالیا
 • دارای بورد تخصصی آزمون های روانشناسی (روانسنجی) از OxFord Certانگلستان
 • دارای بورد تخصصی آزمون هوش وکسلر کودکان (نسخه 5) از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کامیاب (سازمان نظام روانشناسی) هران.
 • دارای بورد تخصصی پایش سلامت (سلامت .مهارت نشاط) از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • دارای بورد تخصصی تربیت درمانگر اختلالات یادگیری از مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی النا (سازمان بهزیستی) تهران.
 • دارای بورد تخصصی زبان بدن و چهره شناسی از مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی النا (سازمان بهزیستی) تهران.
 • دارای بورد تخصصی فرآیند طرّاحی و برنامه ریزی آموزشی ازCERTIFICATE EUROPE CIP  آلمان – اتحادیه اروپا
 • دارای بورد تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه CERTIFICATE EUROPE CIP  آلمان – اتحادیه اروپا
 • دارای بورد تخصصی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی از TUV Boardانگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی سیاسی ازTNRS American Cerification  آمریکا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی عمومی ازTCKIT ACADEMY   آلمان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی تربیتی ازTCKIT ACADEMY    آلمان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی ورزشی ازTCKIT   آلمان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی رشد ازTUV WORLD انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی یادگیری ازTUV WORLD انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی بازی ازics Group  Europe CIP  اروپا – کانادا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی رنگ ازics Group  Europe CIP  اروپا – کانادا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی جرم از QMSاسترالیا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان ازTCKIT ACADEMY   آلمان
 • دارای بورد تخصصی پرورش استعداد در کودکان ازQAL UK LIMITED انگلستان و TNRS American Cerification  آمریکا
 • دارای بورد تخصصی تقویت حافظه و تمرکز فکر ازics Group  Europe CIP  اروپا
 • دارای بورد تخصصی تقویت مغز انسان ازDNV AUSTRIA   اتریش
 • دارای بورد تخصصی فنون نگه داری و مراقبت از کودک از DNV AUSTRIA اتریش
 • دارای بورد تخصصی روان شناسی خانواده ازTUV WORLD انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی ازدواج ازTUV WORLD انگلستان
 • دارای بورد تخصصی ارتباط ، نفوذ و صمیمیت ازEQS انگلستان
 • دارای بورد تخصصی مهارت های زندگی ازOxFord  انگلستان
 • دارای بورد تخصصی مربیگری مهارت های زندگی ازOxFord  انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی بالینی ازQAL UK LIMITED انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی سلامت ازOxFord Cert انگلستان
 • دارای بورد تخصصی خودشناسی ازEQS انگلستان
 • دارای بورد تخصصی روانکاوی ازOxFord  انگلستان
 • دارای بورد تخصصی مثبت اندیشی و مقابله با استرس ازTUV Board انگلستان
 • دارای بورد تخصصی جامعه شناسی خانواده ازTNRS American Cerification  آمریکا
 • دارای بورد تخصصی هدف گذاری کامل زندگی ازINO Certification کانادا
 • دارای بورد تخصصی آسیب شناسی روانیassurance  eQuel کانادا
 • دارای بورد تخصصی کنترل خشم از DNV AUSTRIAاتریش
 • دارای بورد تخصصی روان شناسی اجتماعی از TUV WORLD انگلستان و  TCKIT ACADEMY   آلمان
 • دارای بورد تخصصی بهداشت روانی در محیط کار ازINO Certification کانادا
 • دارای بورد تخصصی روانشناسی اعتیاد از eQuel assuranceکانادا

 

روانشناس دکتر مجید کوثری

 • روانسنجی
 • 021-76713644