درباره پزشک

روانشناس دکتر سمیرا صالح اردستانی

شماره پروانه نظام روانشناسی: 6190

 • دارای مدرک تحصیلی دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز
 • مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرک کارشناسی روانشناسی استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی، مشاور رسمی آموزش و پرورش، مدرس آموزش خانواده، دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و بهزیستی

حیطه فعالیت

 • مشاوره فردی
 • نوجوان
 • زوج
 • خانواده
 • تحصیلی

مقالات‌ علمي چاپ شده

 • بررسی تاثیر روش شناختی-رفتاری در کاهش افسردگی زنان
 • مقایسه آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در کاهش اضطراب دانش آموزان.
 • مقايسه کارکردهاي اجرايي  (حافظه کاري، سازمان دهي-برنامه ريزي و استدلال) در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال خواندن و اختلال املانويسي.
 • رابطه بین تحصیل گریزی و حمایت والدین  دانش آموزان : نقش واسطه اهداف پیشرفت
 • تاثیر تدریس راهبردهای فرا شناختی در دانش آموزان
 • تاثیر عوامل موثر در پرخاشگری زنان بوشهر

ترجمه يا تاليف کتاب های علمي 
درمان اعتیاد متامین

روانشناس دکتر سمیرا صالح اردستانی

 • مشاور تحصیلی مشاور خانواده مشاوره فردی
 • 021-76713644