درباره پزشک

پریسا بابالو

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران

حیطه ی کاری:

  • درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانی
  • حیطه ی روان درمانی و مشاوره فردی
  • درمان انواع اختلالات افسردگی
  • درمان انواع اختلالات اضطرابی شامل: اختلال اضطراب فراگیر،اختلال اضطراب اجتماعی،اختلال وحشت زدگی،اختلال آگورافوبیا،انواع اختلال فوبیای خاص
  • درمان انواع اختلالات وسواسی- اجباری
  • درمان اختلات مصرف مواد و اختلالات اعتیادی
  • درمان های کوتاه مدت برای مشکلات خفیف
  • دوره های مهارت آموزی

روانشناس پریسا بابالو

  • مشاور تحصیلی مشاور خانواده مشاور قبل ازدواج مشاوره زوج مشاوره فردی
  • 021-76713644