درباره پزشک

روانشناس طاهره خورسندی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم طاهره خورسندی

شماره پروانه نظام روانشناسی : 5668

روانشناس بالینی و درمانگر کودک و نوجوان

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

دارای مدرک معتبر درمانگری کودک و نوجوان از دانشگاه تهران و درمانگر کلینیک بهداشت روان دانشگاه تهران

متخصص در بازی درمانی کودک و درمان انفرادی نوجوان

دارای پروانه اشتغال تخصصی

دارای مقاله پژوهشی در حوزه تفسیر نقاشی کودک و ارتباط آن با دلبستگی کودکان

مربی و مجری کارگاه‌های فرزندپروری بر اساس رویکرد طرحواره درمانی

مربی آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان با رویکرد شناختی رفتاری و طرحواره و نویسنده کتاب آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوانان (زیر چاپ)

روانشناس طاهره خورسندی

  • مشاوره کودک
  • 021-76713644