درباره پزشک

روانشناس دکتر آرمان علیپور

دکتری روانشناسی بالینی

سوابق تحصیلی:

شماره پروانه نظام روانشناسی : 4365

  • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد سراب
  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
  • دکترا روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

حیطه فعالیت:

  • ازدواج و خانواده
  • زوج درمانگر
  • روان‌سازی
  • اعتیاد
  • طلاق

 

دوره ها و فعالیت ها:

رئیس بخش دوم روانشناسی بیمارستان فوق تخصصی اعصاب و روان ۵۰۵.

روانشناس نیروهای مسلح.

مدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش و سوپروایزر آموزشی بخش دوم بیمارستان.

مدرس دانشگاه آزاد پزشکی واحد تهران شمال.

رواندرمانگر موج سوم درمان و شناخت رفتاردرمانی اختلالات شخصیت، اضطراب و افسردگی

متخصص درمان ماتریس اعتیاد و درمان های غیر دارویی اعتیاد

روانشناس دکتر آرمان علیپور

  • اعتیاد مشاور تحصیلی مشاور خانواده مشاور شغلی مشاور قبل ازدواج مشاوره زوج مشاوره فردی
  • 021-76713644