درباره پزشک

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مدرک تحصیلی:

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 •  شماره نظام: 51368
 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • گذراندن کارگاه ها و دوره های:
  – روان درمانی CBT
  – روان درمانی طرحواره درمانی
  – اضطراب از آسیب شناسی تا درمان
  – کارگاه مداخله در درمان

حیطه فعالیت:

 • مشاوره و درمان فردی
 • درمان اختلالات خلقی نظیر افسردگی
 • درمان اختلالات اضطرابی نظیر اضطراب و وسواس
 • مشکلات بین فردی و ارتباطی
 • حل آسیب های دوران کودکی
 • ترس های قبل از ازدواج و نگرانی
 • خیانت
 • آموزش مهارت ها نظیر:
  -اعتماد بنفس
  – عزت نفس
  – خودآگاهی
  – کنترل خشم
  – تنظیم هیجان
 • انجام مصاحبه و آزمون های تخصصی روانشناختی:
  – آزمون افسردگی
  – اضطراب
  – اختلالات شخصیت

روانشناس زهرا نادری

 • مشاور قبل ازدواج مشاوره زوج مشاوره فردی