اوتیسم چیست و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟ بسیاری از افرادی که علم پزشکی ندارند، بر این باور هستند که اوتیسم یک بیماری به حساب می‌آید. اما این تفکر درست نیست و نمی‌توان افراد اوتیسم را بیماری همانند سایر بیماران در نظر گرفت. شاید برایتان سوال شود پس اوتیسم چیست؟ به اختلال در رشد مغزی،…